HOT
Trải nghiệm miễn phí không giới hạn tính năng. Đăng ký tại đây để nhận suất ưu đãi đặc biệt có hạn!
Open navClose nav

Thông tin tài khoản

Phân bổ Leads là quá trình gán quyền truy cập Leads cho các thành viên. Sau khi được phân bổ, thành viên sẽ có các quyền tương ứng để thao tác trên Leads


Phân bổ nhanh 1 Lead

Để phân bổ nhanh 1 Lead cho thành viên, thực hiện theo trình tự sau:

  1. Click vào nút “Phân bổ” của Lead tương ứng từ danh sách Leads. Nút này chỉ xuất hiện khi bạn di chuyển con trỏ chuột vào.
  2. Lựa chọn thành viên sẽ được phân bổ từ danh sách sổ xuống. Một hộp thoại xác nhận sẽ xuất hiện.
  3. Click vào nút “OK” ở hộp thoại xác nhận để tiến hành phân bổ.
Bạn cần phải có quyền


Cập nhật lần cuối lúc August 12, 2020