HOT
Trải nghiệm miễn phí không giới hạn tính năng. Đăng ký tại đây để nhận suất ưu đãi đặc biệt có hạn!
Open navClose nav

Các báo cáo tổng quan

Mục này bao gồm các giải thích về các số liệu báo cáo trên Chốt.Sale


Tổng quan về trang

Khách hàng mới

Là số lượng người nhắn tin đến, hoặc bình luận trên bài viết của trang. Lưu ý rằng một người có thể bình luận nhiều lần trên bài viết, nhưng vẫn chỉ được thống kê một lần trong mục này.

Số điện thoại mới

Là số lượng số điện thoại mà khách hàng gửi đến trang thông qua tin nhắn, hoặc bình luận trên trang. Lưu ý rằng nếu trang gửi một số điện thoại thì không được tính trong kết quả thống kê này.

Hội thoại mới

Là số lượng hội thoại mới phát sinh trên trang, thông qua tin nhắn hoặc bình luận.

Tìm hiểu thêm về cách phát sinh hội thoại mới trên Chốt Sale

Hội thoại có cập nhật hôm nay

Là tất cả những hội thoại có phát sinh tin nhắn, hoặc bình luận trong hôm nay (trong khoảng thời gian xem báo cáo). Ví dụ nếu một hội thoại từ khách hàng phát sinh vào hôm qua, nhưng trong hôm nay khách hàng, hoặc trang của bạn có nhắn tin thì hội thoại này vẫn được tính là có cập nhật hôm nay

Tin nhắn & Bình luận

Là tổng các số điện thoại từ khách hàng gửi đến trang thông qua tin nhắn hoặc bình luận trong khoảng thời gian báo cáo. Khác với số lượng hội thoại, thông số này sẽ giúp bạn ước lượng được mức độ tin nhắn mà trang cần trả lời khách hàng.

Phản hồi của trang

Là tổng số tin nhắn hoặc bình luận mà trang bạn đã nhắn.

Nhân viên

Mục báo cáo tổng quan về nhân viên, bạn sẽ xem được hiệu suất trả lời của từng nhân viên trong trang của bạn, dựa vào tỷ lệ số điện thoại có được của từng người.

Nhãn

Mục này bao gồm báo cáo tổng quan về các nhãn được sử dụng trong khoảng thời gian báo cáo.


Cập nhật lần cuối lúc March 12, 2021