HOT
Trải nghiệm miễn phí không giới hạn tính năng. Đăng ký tại đây để nhận suất ưu đãi đặc biệt có hạn!
Open navClose nav

Thay đổi trạng thái Leads

Phân bổ Leads là quá trình gán quyền truy cập Leads cho các thành viên. Sau khi được phân bổ, thành viên sẽ có các quyền tương ứng để thao tác trên Leads


Chuyển đổi các trạng thái thông thường

Chốt đơn từ Leads

Hủy một Leads đã được chốt thành côngCập nhật lần cuối lúc August 12, 2020