HOT
Trải nghiệm miễn phí không giới hạn tính năng. Đăng ký tại đây để nhận suất ưu đãi đặc biệt có hạn!
Open navClose nav

Phân bổ Leads

Phân bổ Leads là quá trình gán quyền truy cập Leads cho các thành viên. Sau khi được phân bổ, thành viên sẽ có các quyền tương ứng để thao tác trên Leads


Khi một Lead mới được tạo, Chỉ người tạo và các thành viên có quyền hạn Xem các leads của người khác mới có thể nhìn thấy Lead này. Vì thế sau khi tạo Lead cần được phân bổ đến thành viên phụ trách, như vậy họ mới có thể nhìn thấy và thực hiện thao tác trên Lead.

Phân bổ nhanh 1 Lead

Để phân bổ nhanh 1 Lead cho thành viên, thực hiện theo trình tự sau:

  1. Click vào nút “Phân bổ” của Lead tương ứng từ danh sách Leads. Nút này chỉ xuất hiện khi bạn di chuyển con trỏ chuột vào.
  2. Lựa chọn thành viên sẽ được phân bổ từ danh sách sổ xuống. Một hộp thoại xác nhận sẽ xuất hiện.
  3. Click vào nút “OK” ở hộp thoại xác nhận để tiến hành phân bổ.

Thành viên cần có quyền Phân bổ Leads để thực hiện việc phân bổ. Nếu không có quyền này. Thành viên đó chỉ có thể phân bổ những Leads do họ tạo ra.

Ngoài ra, hệ thống không cho phép thành viên tạo ra một Lead và sau đó thực hiện phân bổ cho chính mình.


Phân bổ một danh sách Leads

Để phân bổ nhiều Leads cùng một lúc, chọn các Leads cần phân bổ và nhấn vào nút “Phân bổ” ở thanh công cụ phía trên. (Nút này chỉ hiển thị khi có ít nhất 1 Lead được chọn)

https://res.cloudinary.com/chotsale/image/fetch/c_limit,dpr_auto,f_auto,q_80,w_640/https://chot.sale/img/placeholder.jpg

Tự động phân bổ Leads sau khi tạo


Cập nhật lần cuối lúc August 12, 2020