HOT
Trải nghiệm miễn phí không giới hạn tính năng. Đăng ký tại đây để nhận suất ưu đãi đặc biệt có hạn!
Open navClose nav

Các hành động khác trên Leads

Phân bổ Leads là quá trình gán quyền truy cập Leads cho các thành viên. Sau khi được phân bổ, thành viên sẽ có các quyền tương ứng để thao tác trên Leads


Bình luận (ghi chú)

Chỉnh sửa thông tin Leads

Đính kèm một tệp tin

Ghim lên đầu danh sách

Đánh dấu yêu thích

Thêm vào một danh sách theo dõi

Báo cáo sự cố

Khóa thao tác

Xóa vĩnh viễn LeadsCập nhật lần cuối lúc August 12, 2020