HOT
Trải nghiệm miễn phí không giới hạn tính năng. Đăng ký tại đây để nhận suất ưu đãi đặc biệt có hạn!
Open navClose nav

Trả lời nhanh

Trả lời nhanh là chức năng cho phép bạn tạo ra các câu trả lời mẫu trước, sau đó tái sử dụng chúng bằng cách sử dụng phím tắt.


Tạo câu trả lời mẫu

Để tạo mới một câu trả lời mẫu, làm theo các bước sau:

1. Click vào nút có biểu tượng hội thoại cạnh hộp soạn thảo, một menu xuất hiện như hình dưới

https://res.cloudinary.com/chotsale/image/fetch/c_limit,dpr_auto,f_auto,q_80,w_640/https://chot.sale/img/docs/hoi-thoai/tra-loi-nhanh-1.jpg

Tạo câu trả lời mẫu

Trong lần đầu tiên truy cập, nếu bạn chưa tạo một câu trả lời mẫu nào thì danh sách này sẽ trống. Vui lòng làm theo bước 2 dưới đây để tạo mới.

2. Click vào nút có biểu tượng , hộp thoại tạo mới câu trả lời mẫu xuất hiện

https://res.cloudinary.com/chotsale/image/fetch/c_limit,dpr_auto,f_auto,q_80,w_640/https://chot.sale/img/docs/hoi-thoai/tra-loi-nhanh-2.png

Hộp thoại tạo câu trả lời mẫu

Nhập dữ liệu theo hướng dẫn dưới đây:

Cụm từ đại diện (bắt buộc)

Cụm từ đại diện là chuỗi gồm các ký tự được dùng để tìm kiếm nhanh câu trả lời mẫu. Ví dụ nếu bạn đặt cụm từ đại diện cho câu trả lời mẫu là hi, thì khi gõ /hi vào hộp soạn thảo, câu trả lời này sẽ xuất hiện.

Lưu ý

Chốt.Sale không ràng buộc cụm từ đại diện cho câu trả lời mẫu phải là duy nhất, đồng thời cũng cho phép bạn sử dụng khoảng trắng, số hay bất cứ ký tự nào cho cụm từ đại diện. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng chao anh, 123K, … làm cụm từ đại diện

Nội dung trả lời (bắt buộc)

Nội dung trả lời là phần nội dung của tin nhắn, hoặc bình luận bạn muốn gửi đến khách hàng. Lưu ý rằng chiều dài nội dung (phần chữ) tối đa chỉ là 1000 ký tự.

Bạn có thể đính kèm vào nội dung câu trả lời mẫu các thành phần sau:

Đính kèm một hoặc nhiều ảnh

https://res.cloudinary.com/chotsale/image/fetch/c_limit,dpr_auto,f_auto,q_80,w_640/https://chot.sale/img/docs/hoi-thoai/tra-loi-nhanh-4.png

Đính kèm ảnh vào câu trả lời mẫu

Placeholder

Chèn các Tokens

Tokens là các chuỗi dùng để xác định trước dữ liệu mà nó sẽ được thay thế vào, Chốt.Sale hỗ trợ các tokens sau:

Tokens Giải thích
Tên người nhận: Tên của người bạn đang trả lời sẽ được thêm vào tin nhắn (hoặc bình luận) tại vị trí này.
Họ và tên người nhận: Họ và tên của người bạn đang trả lời sẽ được thêm vào tin nhắn (hoặc bình luận) tại vị trí này.
Tên người gửi: Tên của bạn sẽ được thêm vào tin nhắn (hoặc bình luận) tại vị trí này.
Họ và tên người gửi: Họ và tên của bạn sẽ được thêm vào tin nhắn (hoặc bình luận) tại vị trí này.
Tên trang: Tên của trang sẽ được thêm vào tin nhắn (hoặc bình luận) tại vị trí này.
URL trang: URL của trang sẽ được thêm vào tin nhắn (hoặc bình luận) tại vị trí này.
Khi sử dụng tên của người nhận trong câu trả lời mẫu, Chốt.Sale sẽ tự động Tag tên của họ với các bình luận (các tin nhắn Facebook hiện tại không hỗ trợ Tag). Sử dụng Tag sẽ làm cho khách hàng nhận thêm được một thông báo từ Facebook.

Chèn các biểu tượng cảm xúc

Các biểu tượng cảm xúc sẽ giúp cho các câu trả lời của bạn sinh động hơn. Hãy tận dụng các biểu tượng một cách hợp lý nhất để tạo ra những câu trả lời thu hút khách hàng của bạn nhất.

Quyền riêng tư

Một số tài sản trên Chốt.Sale cho phép thiết lập tùy chọn quyền riêng tư. Để xem giải thích về Quyền riêng tư, vui lòng truy cập đường dẫn này

Quản lý các câu trả lời mẫuCập nhật lần cuối lúc August 12, 2020