HOT
Trải nghiệm miễn phí không giới hạn tính năng. Đăng ký tại đây để nhận suất ưu đãi đặc biệt có hạn!
Open navClose nav

Quản lý số điện thoại khách hàng

Mục này bao gồm các chỉ dẫn về số điện thoại khách hàng trên Chốt.Sale


Các thông tin về số điện thoại trên Chốt.Sale

https://res.cloudinary.com/chotsale/image/fetch/c_limit,dpr_auto,f_auto,q_80,w_640/https://chot.sale/img/docs/hoi-thoai/thong-tin-khach-hang-1.jpg

Thông tin khách hàng trên Chốt.Sale

Số điện thoại khách hàng trên Chốt.Sale được thêm vào bằng 2 cách:

Từ tin nhắn, bình luận của khách hàng

Khi khách hàng gửi một tin nhắn đến trang, hoặc bình luận trên một bài viết, mà trong nội dung của tin nhắn hoặc bình luận đó có chứa số điện thoại, số điện thoại đó sẽ được thêm vào thông tin khách hàng.

Do quản trị trang thêm vào

Quản trị trang có thể thêm một số điện thoại thủ công vào thông tin khách hàng. Để thêm một số điện thoại vào thông tin khách hàng, vui lòng xem chỉ dẫn ở cuối trang này.

Mỗi số điện thoại khách hàng trên Chốt.Sale có các thông tin sau:

Tình trạng xác minh

Xác minh số điện thoại giúp loại bỏ các số điện thoại bị sai hoặc có lỗi.

Người tạo

Số mặc địnhCập nhật lần cuối lúc May 12, 2021